خرید اینترنتی آثار فاخر موسیقی

هیچ محصول در سبد خرید موجود نیست

 • مجموعه ای کامل از آثار ژوزف هایدن (Joseph Haydn)
 • 5e20c1625617
 • 5e15b00702e9
 • a33f0d06a659
 • 01a7ba677bb7
 • 2428022fa769
 • مجموعه ای کامل از آثار ژوزف هایدن (Joseph Haydn)
 • 5e20c1625617
 • 5e15b00702e9
 • a33f0d06a659
 • 01a7ba677bb7
 • 2428022fa769

مجموعه ای کامل از آثار ژوزف هایدن (Joseph Haydn)

25,000 تومان

اطلاعات محصول

 

عنوان :  مجموعه ای کامل از آثار ژوزف هایدن (Joseph Haydn)
ژانر :  Classical
سال انتشار : 2008
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
تعداد آلبوم : 150 (42.5 GB)
تعداد دیسک : 10DVD

 

علاقه مندان می توانند در سایت آمازون اطلاعات کاملی از این مجموعه را مشاهده کنند : +

 

.

لیست آلبوم ها

 

(CD 001-033) Symphonies (36:06:15)
CD 001 – Symphonies Nos. 1 – 5 (76:45)
CD 002 – Symphonies Nos. 6 – 8 (70:02)
CD 003 – Symphonies Nos. 9 – 12 (70:08)
CD 004 – Symphonies Nos. 13 – 16 (65:23)
CD 005 – Symphonies Nos. 17 – 20 (53:50)
CD 006 – Symphonies Nos. 21 – 24 (68:50)
CD 007 – Symphonies Nos. 25 – 29 (76:15)
CD 008 – Symphonies Nos. 30 – 33 (69:30)
CD 009 – Symphonies Nos. 34 – 37 (62:17)
CD 010 – Symphonies Nos. 38 & 39, ‘A’ & ‘B’ (57:45)
CD 011 – Symphonies Nos. 40 – 42 (62:14)
CD 012 – Symphonies Nos. 43 – 45 (73:11)
CD 013 – Symphonies Nos. 46 – 48 (64:16)
CD 014 – Symphonies Nos. 49 – 51 (59:20)
CD 015 – Symphonies Nos. 52 – 54 (68:10)
CD 016 – Symphonies Nos. 55 – 57 (68:21)
CD 017 – Symphonies Nos. 58 – 60 (58:54)
CD 018 – Symphonies Nos. 61 – 63 (60:45)
CD 019 – Symphonies Nos. 64 – 66 (57:40)
CD 020 – Symphonies Nos. 67 – 69 (71:35)
CD 021 – Symphonies Nos. 70 – 72 (58:45)
CD 022 – Symphonies Nos. 73 – 75 (58:37)
CD 023 – Symphonies Nos. 76 – 78 (58:35)
CD 024 – Symphonies Nos. 79 – 81 (65:45)
CD 025 – Symphonies Nos. 82 – 84 (74:15)
CD 026 – Symphonies Nos. 85 – 87 (73:42)
CD 027 – Symphonies Nos. 88 – 90 (69:31)
CD 028 – Symphonies Nos. 91 & 92, Sinfonia Concertante in B flat (74:41)
CD 029 – Symphonies Nos. 93 – 95 (69:25)
CD 030 – Symphonies Nos. 96 – 98 (79:14)
CD 031 – Symphonies Nos. 99 & 100 (52:00)
CD 032 – Symphonies Nos. 101 & 102 (56:30)
CD 033 – Symphonies Nos. 103 & 104 (59:38)
(CD 034-040) Concertos (7:15:05)
CD 034 – Piano Concertos (64:22)
CD 035 – Violin Concertos (59:03)
CD 036 – Organ Concertos I (66:14)
CD 037 – Organ Concertos II (74:16)
CD 038 – Trumpet Concerto, Horn Concerto (45:40)
CD 039 – Cello Concertos (53:54)
CD 040 – Lira Concertos (70:38)
(CD 041-060) Early Chamber Music, Oratorios, Operas, Masses (22:19:20)
CD 041 – Missa “In Tempora Belli”, Missa Sancta Nicolai (69:26)
CD 042 – Harmoniemesse, Missa Cellensis (77:57)
CD 043 – Missa Sancta Caeciliae (70:56)
CD 044 – Grosse Orgelmesse, Salve Regina in G, Missa Brevis, Salva Regina in E flat (76:45)
CD 045 – Stabat Mater (70:28)
CD 046 – Die Jahreszeiten (beginning) (73:08)
CD 047 – Die Jahreszeiten (conclusion) (73:08)
CD 048 – Die Schöpfung (part 1 & part 2 (beginning)) (57:34)
CD 049 – Die Schöpfung (part 2 (conclusion) & part 3) (49:03)
CD 050 – La Vera Costanza (act I) (62:55)
CD 051 – La Vera Costanza (act II – act III) (57:01)
CD 052 – Die Feuersbrunst (67:30)
CD 053 – La Fedeltà Premiata (beginning) (76:18)
CD 054 – La Fedeltà Premiata (conclusion) (74:39)
CD 055 – L’infedeltà Delusa (act I) (71:38)
CD 056 – L’infedeltà Delusa (act II) (71:38)
CD 057 – Il Ritorno di Tobia (Oratorio) (part 1 (beginning)) (62:01)
CD 058 – Il Ritorno di Tobia (Oratorio) (part 1 (conclusion) – part 2) (64:31)
CD 059 – Il Ritorno di Tobia (Oratorio) (part 2 (conclusion)) (67:03)
CD 060 – Die Sieben Letzten Worte (Oratorio version) (55:29)
(CD 061-081) Songs And Folksong Arrangements (21:35:40)
CD 061 – Scottish Songs For George Thomson I (76:06)
CD 062 – Scottish Songs For George Thomson II (73:14)
CD 063 – Scottish Songs For George Thomson III (72:26)
CD 064 – Scottish Songs For George Thomson IV (68:04)
CD 065 – Scottish Songs For George Thomson V (67:38)
CD 066 – Scottish Songs For George Thomson VI (58:13)
CD 067 – Scottish Songs For George Thomson VII (59:21)
CD 068 – Welsh Songs For George Thomson I (57:10)
CD 069 – Welsh Songs For George Thomson II (55:31)
CD 070 – Welsh Songs For George Thomson III (54:56)
CD 071 – Scottish Songs For William Whyte I (74:13)
CD 072 – Scottish Songs For William Whyte II (76:45)
CD 073 – Scottish Songs For William Whyte III (64:06)
CD 074 – Scottish Songs For William Napier I (53:06)
CD 075 – Scottish Songs For William Napier II (62:59)
CD 076 – Scottish Songs For William Napier III (64:00)
CD 077 – Scottish Songs For William Napier IV (55:30)
CD 078 – Scottish Songs For William Napier V (60:54)
CD 079 – Songs I (54:47)
CD 080 – Songs II (42:24)
CD 081 – Songs III (45:33)
(CD 082-101) String Quartets (20:12:21)
CD 082 – String Quartets op.9 Nos.1, 3 & 4 (55:48)
CD 083 – String Quartets op.9 Nos.2, 5 & 6 (53:27)
CD 084 – String Quartets op.33 Nos.1,2 & 5 (55:48)
CD 085 – String Quartets op.33 Nos.3, 4 & 6 & op.42 (66:58)
CD 086 – String Quartets op.77 Nos.1 & 2 & op.103 (58:54)
CD 087 – Die Sieben Letzten Worte (String Quartet version) (57:29)
CD 088 – String Quartets op.71 Nos.1-3 (60:15)
CD 089 – String Quartets op.74 Nos.1-3 (67:28)
CD 090 – String Quartets op.20 Nos.2, 5 & 6 (58:07)
CD 091 – String Quartets op.20 Nos.1, 3 & 4 (66:44)
CD 092 – String Quartets op.1 Nos.1-4 (68:22)
CD 093 – String Quartets op.1 Nos.0 & 6 & op.2 No.1 (55:04)
CD 094 – String Quartets op.2 Nos.2, 4 & 6 (53:49)
CD 095 – String Quartets op.17 Nos.1,2 & 4 (62:42)
CD 096 – String Quartets op.17 Nos.3, 5 &6 (57:26)
CD 097 – String Quartets op.64 Nos.1-3 (60:33)
CD 098 – String Quartets op.64 Nos.4-6 (54:28)
CD 099 – String Quartets op.50 Nos.1-3 (61:52)
CD 100 – String Quartets op.55 Nos.1-3 (61:52)
CD 101 – String Quartets op.76 Nos.1-3 (74:24)
(CD 102-111) Piano Trios (10:10:44)
CD 102 – Piano Trios Hob.XV: 1, 5, C1 & 37 (60:44)
CD 103 – Piano Trios Hob.XV: 6, 7, 34, 35 & F1 (67:58)
CD 104 – Piano Trios Hob.XV: 12, 36, 38 & 11 (55:29)
CD 105 – Piano Trios Hob.XV: 40, 41, 9, 8 & 10 (63:09)
CD 106 – Piano Trios Hob.XV: 13, 14, 2 & 39 (65:46)
CD 107 – Piano Trios Hob.XV: 15-17 (50:07)
CD 108 – Piano Trios Hob.XV: 18-20 & XIV: 6 (62:18)
CD 109 – Piano Trios Hob.XV: 21-23 & 31 (65:11)
CD 110 – Piano Trios Hob.XV: 24-26 & 32 (52:11)
CD 111 – Piano Trios Hob.XV: 27-30 (67:55)
(CD 112-135) Baryton & Keyboard Trios, Solo Keyboard Music, Works For Lute And Strings, Violin Sonatas
CD 112 – Baryton Trios Nos.1-7 (64:45)
CD 113 – Baryton Trios Nos.8-12 & 14 (68:51)
CD 114 – Baryton Trios Nos.15-17, 19-21 & 24 (71:10)
CD 115 – Baryton Trios Nos.25-31 (72:25)
CD 116 – Baryton Trios Nos.32-38 (74:05)
CD 117 – Baryton Trios Nos.39-45 (75:17)
CD 118 – Baryton Trios Nos.46-52 (75:22)
CD 119 – Baryton Trios Nos.53-59 (65:58)
CD 120 – Baryton Trios Nos.60-66 (72:30)
CD 121 – Baryton Trios Nos.67-73 (69:00)
CD 122 – Baryton Trios Nos.74-80 (70:52)
CD 123 – Baryton Trios Nos.81-87 (77:19)
CD 124 – Baryton Trios Nos.88-95 (75:27)
CD 125 – Baryton Trios Nos.96-98, 100-103 (79:05)
CD 126 – Baryton Trios Nos.104-107, 109-110 (74:03)
CD 127 – Baryton Trios Nos.111-117 (74:35)
CD 128 – Baryton Trios Nos.118, 120-126 (79:55)
CD 129 – Baryton Octets I (74:03)
CD 130 – Baryton Octets II (67:34)
CD 131 – Baryton Trios (Appendix) (55:33)
CD 132 – Works For Lute And Strings (64:09)
CD 133 – Concertini And Divertimenti For Piano Trio I (55:08)
CD 134 – Concertini And Divertimenti For Piano Trio II (59:58)
CD 135 – Violin Sonatas op.23 (71:00)
(CD 136-150) Piano Music (16:30:46)
CD 136 – Piano Sonatas Hob.XVI: 41, 16, 2, 32 & 46 (63:20)
CD 137 – Piano Sonatas Hob.XVI: 33, 1, 12, 42 & 50 (62:21)
CD 138 – Piano Sonatas Hob.XVI: G1, 3, 13, 30, 44 & 43 (66:16)
CD 139 – Piano Sonatas Hob.XVI: 10, 5, 22, 37 & 49 (62:15)
CD 140 – Piano Sonatas Hob.XVI: 7, 47, 23, 27 & 52 (74:13)
CD 141 – Piano Sonatas Hob.XVI: 11, 19, 35, 34 & 51 (66:39)
CD 142 – Piano Sonatas Hob.XVII: D1, XVI: 24, 25, 29 & 39 (59:25)
CD 143 – Piano Sonatas Hob.XVI: 45, 18, 38, 40 & 48 (66:38)
CD 144 – Piano Sonatas Hob.XVI: 21, 20, 26, 4 & 31 (60:46)
CD 145 – Piano Sonatas Hob.XVI: 28, 36, 14, 6, 9 & 8 (64:44)
CD 146 – Klavierstucke – Variations (62:37)
CD 147 – Klavierstucke – Menuets & Marches (75:12)
CD 148 – Klavierstucke – Sonatas & Minuets (66:40)
CD 149 – Klavierstucke (arrangements) (62:32)
CD 150 – Die Sieben Letzten Worte (fortepiano version) (56:54)
CD 151 – CD-ROM With Booklet Note And Sung Texts