خرید اینترنتی آثار فاخر موسیقی

هیچ محصول در سبد خرید موجود نیست

  • Gandalf
  • Gandalf – Dreamweaver 2013 – front
  • Gandalf – Lotus Land 2007
  • Sacred Riverfront-inside
  • Samsara-front
  • Gandalf
  • Gandalf – Dreamweaver 2013 – front
  • Gandalf – Lotus Land 2007
  • Sacred Riverfront-inside
  • Samsara-front

مجموعه آثار گندالف

4,000 تومان

بیوگرافی

در حالی که اسمش را از جادوگر خوش قلب سه گانه ی ارباب حلقه های J.R.R Tolkien  گرفته است ( از اسم اون برای اسم مستعارش استفاده کرده است ) کار گاندالف اغلب منعکس کننده ی عشق او به طبیعت وهمچنین تعهدش به مراقبت از محیط زیست بوده است ( در حالی که موزیک او با هنرمند های دیگری نظیر William Ackerman, Rick Wakeman, Shadowfax, Enya, و Mike Oldfield در طول این سالها مقایسه شده است ) . اولین آلبوم های اندک  او سفر به یک سرزمین خیالی در سال 1980 , به سطح دیگری در سال 1982 , و تئاتر جادو در سال 1983 یک حاشیه ی مطمئن را برایش به ارمغان آوردن ,قبل از اضافه کردن آلات موسیقی نظیر فلوت ها و ساکسوفون ها برای پیشروی و برابری در یک مسیری نیو ایج تری ( منظور اینه قبل از اینکه حتی اینها رو به موزیکش اضافه کنه برای خودش تونسته بود یک حاشیه امنیتی در این سبک موسیقی جور کنه ) .

لیست آلبوم ها

1968 – Gandalf
1981 – Journey to an Imaginary Land
1982 – Visions
1983 – More Than Just a Seagull
1983 – To Another Horizon
1984 – Magic Theatre
1985 – Tale From a Long Forgotten Kingdom
1987 – Fantasia (The Best Of)
1987 – The Universal Play
1988 – From Source To Sea
1989 – Invisible Power
1990 – Labyrinth OST
1990 – Symphonic Landscapes
1991 – Reflection – Masterworks (1986-1990)
1992 – Gallery Of Dreams
1992 – The Stones of Wisdom
1994 – Colours Of The Earth
1994 – To Our Children’s Children
1995 –  Magical Voyage
1995 – Echoes From Ancient Dreams
1995 – Magical Voyage
1996 – Gates To Secret Realities
1997 – Barakaya (Trees Water Life)
1998 – From source to sea
1999 – Into The Light
1999 – Samsara
2000 – 20 Years
2000 – Reiki Healing Light
2001 – Visions
2002 – The Fountain of Secrets
2003 – Between Earth And Sky
2004 – Colors of a New Dawn
2005 – Der Prophet
2006 – Sacred River
2007 – Lotus Land
2009 – Sanctuary
2011 – Earthsong and Stardance
2013 – Dreamweaver